เอเจนซี่ทำ seo กับกลยุทธ์ที่ขาวสะอาดอย่าง

 

เอเจนซี่ทำ seo กับกลยุทธ์ที่ขาวสะอาดอย่าง 

ความขาวย่อมคู่กับความดำ สว่างย่อมคู่กับมืด หรือ แม้แต่เหรียญก็ยังมีสองด้าน และในบทความนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของ SEO ที่แฝงไปด้วยคุณธรรมและความถูกต้องอย่าง White Hat SEO ซึ่งเอเจนซี่ทำ seo ที่เป็นคอร์สคุณภาพในทุก ๆคอร์สจะสอนเทคนิคดังกล่าวนี้แก่ผู้เรียน รวมถึงผู้ที่รับจ้างทำ SEO เองก็เช่นกัน หากเป็นเอเจนซี่คุณภาพก็จะมีการใช้ White Hat SEO มาไต่อันดับ SEO เพื่อให้อยู่ในลำดับต้น ๆ ของ Search Engine Website

 

SEO กับการใส่หมวก

หลาย ๆ ท่านคงเกิดข้อสงสัยกับคำว่าหมวก หรือ Hat ว่าคืออะไร การจัดทำ SEO หรือ Search Engine Optimization มีการใส่หมวกหรือใส่ Hat ด้วยหรือ ซึ่งอันที่จริงแล้วนั้นคำว่า Hat ในทาง SEO จะหมายถึงรูปแบบทางกลยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้สำหรับการทำ SEO โดยหลัก ๆ แล้วนั้นกลยุทธ์การทำ SEO จะมี 3 รูปแบบด้วยกัน ซึ่งก็คือ White Hat SEO, Black Hat SEO และ Grey Hat SEO

 

 

เอเจนซี่ทำ seo กับกลยุทธ์ที่ขาวสะอาดอย่าง

สีของหมวกบ่งบอกอะไร

สีของหมวกใน SEO บ่งบอกถึงลักษณะของการทำ SEO นั้น ๆ และสีของหมวกนี้ก็เป็นการนิยามหรือเปรียบเปรยตามความถูกต้อง กล่าวคือ

White Hat SEO คือ ลักษณะของการทำ SEO ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างที่ Search Engine Website กำหนดไว้

Black Hat SEO คือ ลักษณะของการทำ SEO ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ Search

Engine Website กำหนดไว้ ซึ่งสามารถทำให้ลำดับของเว็บไซต์อยู่ในลำดับต้น ๆ ของ Search Engine Website แต่ถ้า Search Engine Website ตรวจพบจะมีการลงโทษ อาทิเช่น การ Ban เว็บไซต์ของคุณตามระยะเวลาที่กำหนด

Grey Hat SEO คือ ลักษณะของการทำ SEO ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องปะปนกันไป

ซึ่งสามารถทำให้ลำดับของเว็บไซต์อยู่ในลำดับต้น ๆ ของ Search Engine Website ได้เช่นเดียวกับ Black Hat SEO แต่ถ้า Search Engine Websiteตรวจพบจะมีการลงโทษ เช่นเดียวกับ Black Hat SEO

รวมเทคนิค White Hat SEO สู่การไต่อันดับ Search Engine Website

สำหรับเทคนิค White Hat SEO ที่เราได้รวบรวมไว้ในบทความนี้ ล้วนเป็นเทคนิคที่มักพบได้ในเอเจนซี่ทำ seo โดยทั่วไป ซึ่งมีดังนี้
เทคนิค White Hat SEO กับการเลือก Keyword ที่เหมาะสม ซึ่งส่วนนี้ก็มีเครื่องมือมาช่วยคุณในการหา Keyword มากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Keyword Planner Tool หรือ Ubersuggest

เทคนิค White Hat SEO กับการเฝ้ายามเว็บไซต์ของคุณที่จะทำให้คุณตรวจพบกับความผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ของคุณได้ ซึ่งเทคนิคการเฝ้ายามแบบ White Hat SEO ก็คือการตั้งค่า Google Search Console ไว้นั่นเอง

เทคนิค White Hat SEO กับการสร้างเครือข่ายหรือการสร้างพันธมิตรกับเว็บไซต์เพื่อนบ้าน

เพื่อให้เกิดส่วนของ Blacklink กลับมายังเว็บไซต์ของคุณ ส่วนนี้จัดเป็น White Hat SEO ที่ทำให้เกิด traffic ที่เพิ่มมากขึ้นในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่ง traffic ที่หนาแน่นในการเข้าชมเว็บไซต์ก็เป็นเกณฑ์หนึ่งที่ทาง Search Engine Website ใช้ในการจัดลำดับเว็บไซต์ของคุณ

 

สรุป

จากบทความข้างต้นเราจะพบว่า White Hat SEO นั้นมีเทคนิคที่สามารถทำได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเอเจนซี่ทำ seo โดยส่วนใหญ่ก็จะมีเทคนิค White Hat SEO ในแบบฉบับของตนเอง โดยมักอ้างอิงมาจาก Google Webmaster Guidelines ซึ่งเป็นกติกาที่ทาง Search Engine Website

อย่าง Google กำหนดไว้ และแน่นอนว่ากลยุทธ์อื่น ๆ อย่าง Black Hat SEO และ Grey Hat SEO

เองก็สามารถไต่ลำดับเพื่อขึ้นสู่หน้าแรกของ Search Engine Website ได้เช่นกัน แต่หาก Google ตรวจพบก็จะถูกลงโทษได้ จึงเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ได้นำลำดับที่ยั่งยืนมาสู่เว็บไซต์ของคุณ ส่วนนี้ก็จะมีความแตกต่างจากกลยุทธ์ White Hat SEO ที่ช่วยทั้งส่วนของลำดับที่ดีและความยั่งยืนในลำดับของเว็บไซต์คุณ