Average Session Duration คืออะไร

Average Session Duration คืออะไร

Average Session Duration คืออะไร

 

Average Session Duration (ASD) เป็นตัวชี้วัดเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้งานใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง ซึ่งคำนวณโดยหารเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด ด้วยจำนวนเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้ใช้งาน 10 คนเข้าชมเว็บไซต์ และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์คือ 3 นาที จะได้ ASD เท่ากับ 3 นาที ASD เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เนื่องจากสามารถช่วยให้ผู้จัดการเว็บไซต์ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ว่ามีการใช้เว็บไซต์นานหรือไม่นาน และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานสนุก และติดอยู่ในเว็บไซต์ได้นานขึ้นได้

Average Session Duration มีความสำคัญต่อการทำ SEO อย่างไร

Average Session Duration (ASD) หมายถึงเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ของคุณในแต่ละครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำ SEO ดังนี้:

 

  1. บ่งชี้ว่าเนื้อหาของคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้: เมื่อผู้ใช้ใช้เวลาในการเรียกดูเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น ASD จะเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ใช้พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจบนเว็บไซต์ของคุณ
  2. เป็นสัญญาณว่าเนื้อหาของคุณเป็นเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุง: ASD เป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้ใช้ได้ทำการสืบค้นและเรียกดูเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณเป็นเวลานาน แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของคุณน่าสนใจและสร้างความสนใจอย่างต่อเนื่องในผู้ใช้
  3. เพิ่มโอกาสในการแบ่งปัน: ASD ที่สูงแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ และมีโอกาสมากขึ้นที่จะแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับผู้อื่น ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโดเมนของคุณได้

 

 

Average Session Duration คืออะไร

 

วิธีทำให้ค่าเฉลี่ย Average Session Duration สูง

การเพิ่มค่าเฉลี่ย Average Session Duration ของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันนั้นมีหลายวิธี ดังนี้

 

  1. ปรับปรุงเนื้อหา: อัพเดตและปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เวลาในการสำรวจและสนุกกับเนื้อหาของคุณได้มากขึ้น
  2. เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลัก เช่น บทความที่เป็นตัวอย่างหรือวิดีโอที่เป็นเนื้อหาเสริม เพื่อเพิ่มเวลาการเข้าชมและการอยู่ในหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ
  3. ปรับปรุงประสิทธิภาพหน้าเว็บ: หากหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณโหลดช้า ผู้ใช้งานจะอาจไม่สนใจและออกไปจากหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณก่อนที่จะมีโอกาสในการเข้าชมหน้าต่อไป ดังนั้นควรปรับปรุงประสิทธิภาพหน้าเว็บไซต์ของคุณให้ดีขึ้น
  4. สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าสำหรับผู้ใช้: การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับผู้ใช้จะช่วยเพิ่มเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้น คุณควรตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของคุณเพื่อหาข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้

 

  1. ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ดี: การให้คำแนะนำและความช่วยเหลือที่ดีแก่ผู้ใช้เมื่อพวกเขาเข้ามาใช้บนเว็บไซต์ของคุณจะช่วยเพิ่มเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณ