อัปเดตใหม่ 5 รายการสำหรับโฆษณาอัตโนมัติของ Google AdSense

อัปเดตใหม่ 5 รายการสำหรับโฆษณาอัตโนมัติของ Google AdSense

คุณสามารถใช้การตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติเพื่อควบคุมรูปแบบโฆษณาอัตโนมัติที่จะแสดง จำนวนโฆษณาอัตโนมัติที่คุณแสดง เป็นต้น

มีอะไรใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 5 รายการในแผงการตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงแรกเกี่ยวข้องกับการจัดประเภทรูปแบบออกเป็นสองกลุ่มตามลักษณะการทำงาน กลุ่ม “รูปแบบโฆษณาซ้อนทับ” ประกอบด้วยโฆษณาสมอเรือ วิกเน็ตต์ และไซด์เรล ซึ่งจะวางเหนือเนื้อหาของหน้าโดยไม่ส่งผลต่อเค้าโครง กลุ่ม “รูปแบบในหน้า” ประกอบด้วยแบนเนอร์และโฆษณาแบบมัลติเพล็กซ์ ซึ่งจะแทรกภายในพื้นที่ต่างๆ ของหน้าตามเค้าโครงและเนื้อหาของหน้า

อัปเดตใหม่ 5 รายการสำหรับโฆษณาอัตโนมัติของ Google AdSense
รูปแบบ ‘โฆษณาในเพจ’ ก่อนหน้านี้เรียกว่า ‘โฆษณาแบนเนอร์’ และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ‘รูปแบบในเพจ’
ขณะนี้การควบคุมสำหรับโฆษณาแบนเนอร์และโฆษณาแบบมัลติเพล็กซ์แยกออกจากกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้โฆษณาแบนเนอร์ก่อนโฆษณาแบบมัลติเพล็กซ์
ขณะนี้แต่ละรูปแบบมีไอคอนเฉพาะของตนเองเพื่อให้ระบุได้ง่าย

ขณะนี้มีแกลเลอรีโฆษณาที่แสดงตัวอย่างของแต่ละรูปแบบ
วันที่วางจำหน่าย การอัปเดตเหล่านี้จะเข้าถึงได้ระหว่างการเยี่ยมชมแผงการตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติครั้งถัดไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโฆษณาอัตโนมัติ โปรดดูลิงก์ที่ให้ไว้

ขุดลึก คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาอัตโนมัติได้ที่นี่้ seo

ทำไมเราถึงสนใจ โดยการจัดหมวดหมู่โฆษณาเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่มที่แตกต่างกันและให้การควบคุมเฉพาะสำหรับแต่ละรูปแบบ ผู้เผยแพร่สามารถเลือกประเภทโฆษณาที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องผ่านการตั้งค่าที่ซับซ้อน

อัปเดตใหม่ 5 รายการสำหรับโฆษณาอัตโนมัติของ Google AdSense