Keyword ranking คืออะไร ?

Keyword ranking คืออะไร ?

 

Keyword ranking หมายถึง การจัดลำดับคำค้นหาที่เป็นคำสำคัญ (keywords) บนเครื่องมือการค้นหา เช่น Google, Bing, Yahoo ฯลฯ โดยการจัดลำดับเหล่านี้จะเป็นผลมาจากการประมวลผลของอัลกอริทึมของเครื่องมือการค้นหา โดยพิจารณาความสอดคล้องกับคำค้นหา คุณภาพของเนื้อหา และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงอื่นๆ ไปยังเว็บไซต์ของคุณ

 

การทำ SEO (Search Engine Optimization) จะเน้นในการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และอัลกอริทึมของเครื่องมือการค้นหา และเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับคำค้นหาที่สูงขึ้น โดยการใช้คำสำคัญที่เหมาะสมและเพิ่มจำนวนเชิงพาณิชย์ ปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เป็นต้น

 

 

 Keyword ranking คืออะไร ?

 

Keyword ranking มีความสำคัญต่อการทำ SEO อย่างไร

 

Keyword ranking เป็นส่วนสำคัญของการทำ SEO เพราะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการค้นหาของผู้ใช้ เมื่อเว็บไซต์ของคุณอยู่อันดับต้นๆ ของผลการค้นหา ก็จะมีโอกาสในการได้รับการเข้าชมจากผู้ใช้มากขึ้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นการสร้างธุรกิจและรายได้ได้

 

นอกจากนี้ การจัดอันดับคำค้นหาเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นในเว็บไซต์ของคุณ เนื่องจากผู้ใช้งานมักจะวิจารณ์เว็บไซต์ที่อยู่อันดับต้นๆ ว่ามีคุณภาพและเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่

 

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับคำค้นหาไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดของการทำ SEO การเพิ่มผู้เข้าชมและการสร้างผู้ใช้งานใหม่ๆ โดยใช้เนื้อหาที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการได้รับผู้เข้าชมที่มีคุณภาพและเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนผู้ใช้งานเป็นลูกค้าได้ในอนาคต

 

วิธีการดู Keyword ranking ด้วย Google Search

 

  1. เข้าสู่บัญชี Google Search Console ของคุณ
  2. เลือกเว็บไซต์ที่ต้องการตรวจสอบ Keyword ranking
  3. คลิกที่ “Performance” จากนั้นเลือก “Queries” เพื่อดูคำค้นหาที่ใช้กับเว็บไซต์ของคุณ
  4. คุณจะเห็นคะแนนคำค้นหาและตำแหน่งการจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณบนหน้าผลการค้นหาของ Google

 

การตรวจสอบ keyword ranking เป็นอีกหนึ่งวิธีในการประเมินผลการทำ SEO โดยสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Search Console, Ahrefs, SEMrush เป็นต้น เพื่อดูการจัดอันดับของคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณและติดอันดับอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาการทำ SEO ในอนาคตได้ดีขึ้น