On-page SEO เทคนิคการทำ SEO บนหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ถูกค้นหาง่ายขึ้น

On-page

On-page SEO คือการทำ SEO บนหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกค้นหาจาก Search Engine ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีอันดับที่ดีขึ้นบนหน้าผลการค้นหา และดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้มากขึ้น วันนี้เรามาดูกันว่า On-page SEO คืออะไร และมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณถูกค้นหาได้ง่ายขึ้น

On-page SEO คืออะไร?

On-page SEO คือการปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ Search Engine เข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ดีขึ้น และจัดอันดับเว็บไซต์ของคุณให้สูงขึ้นบนหน้าผลการค้นหา องค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่: – Title Tag และ Meta Description – Heading Tag (H1, H2, H3) – Content หรือเนื้อหาบนหน้าเว็บ – Image Alt Text – Internal Link Structure

เทคนิคการทำ On-page SEO เพื่อให้เว็บไซต์ถูกค้นหาง่ายขึ้น

1. ใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

การใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ จะช่วยบอก Search Engine ว่าเนื้อหาของคุณเกี่ยวข้องกับคำค้นหาใดบ้าง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการถูกค้นหามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรใช้ Keyword อย่างพอดี ไม่ควรใส่ Keyword มากเกินไปจนอ่านแล้วไม่เป็นธรรมชาติ

2. ใช้ Heading Tag ให้เหมาะสม

Heading Tag เป็นการกำหนดหัวข้อของเนื้อหา โดยแบ่งเป็น H1, H2, H3 ตามลำดับความสำคัญ การใช้ Heading Tag ที่เหมาะสม จะช่วยให้ Search Engine เข้าใจโครงสร้างของเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และเพิ่มโอกาสในการถูกจัดอันดับที่ดี

3. เขียน Title Tag และ Meta Description ให้น่าสนใจ

Title Tag และ Meta Description เป็นองค์ประกอบสำคัญที่แสดงบนหน้าผลการค้นหา ดังนั้นควรเขียนให้น่าสนใจ ชวนคลิก และบอกให้รู้ว่าในหน้าเว็บมีเนื้อหาอะไรบ้าง โดย Title ควรมีความยาวไม่เกิน 60 ตัวอักษร และ Meta Description ไม่ควรเกิน 160 ตัวอักษร

4. ใช้รูปภาพที่มีความเกี่ยวข้อง และใส่ Alt Text

การใช้รูปภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ และ Alt Text จะบอกให้ Search Engine รู้ว่ารูปภาพนั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอะไร ซึ่งจะช่วยในการค้นหารูปภาพได้

5. สร้าง Internal Link ไปยังหน้าอื่นๆ ในเว็บไซต์

Internal Link คือการลิงก์จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งภายในเว็บไซต์เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ Search Engine เข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ได้ดีขึ้น และช่วยเพิ่ม Pageviews อีกด้วย

On-page

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ On-page SEO

1. On-page SEO สำคัญแค่ไหน?
On-page SEO มีความสำคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยหลักที่ Search Engine ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ หากทำ On-page SEO ได้ดี ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการถูกค้นหา และมีอันดับที่ดีบนหน้าผลการค้นหา

2. ต้องใช้ Keyword กี่ครั้งใน 1 หน้าเว็บ?
ไม่มีคำตอบตายตัวว่าต้องใช้ Keyword กี่ครั้ง แต่ไม่ควรใส่ Keyword มากเกินไปจนอ่านแล้วไม่เป็นธรรมชาติ โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ Keyword 1-2% ของจำนวนคำทั้งหมดในหน้าเว็บ

3. ควรใช้ Heading Tag อย่างไรให้เหมาะสม?
ควรใช้ Heading Tag ตามลำดับความสำคัญของเนื้อหา โดยใช้ H1 เป็นหัวข้อหลัก H2 เป็นหัวข้อรอง และ H3 เป็นหัวข้อย่อย ไม่ควรข้ามลำดับหรือใช้ Heading Tag ผิดที่ผิดทาง

สรุป

On-page SEO เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เว็บไซต์ถูกค้นหาได้ง่ายขึ้น โดยต้องปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ บนหน้าเว็บ ทั้ง Title Tag, Meta Description, Heading, Content, Image และ Internal Link ให้เหมาะสม และใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่างพอดี หากทำได้ดีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับที่ดีบน Search Engine ได้

 

Tags: Off-page SEO, SEO, Search Engine Optimization, Keyword, Title Tag, Meta Description