SEO คืออะไร สำคัญกับการตลาดออนไลน์ในยุคนี้อย่างไร

SEO คืออะไร สำคัญกับการตลาดออนไลน์ในยุคนี้อย่างไร

โลกธุรกิจในยุคปัจจุบันที่จัดว่าเป็นโลกที่ไม่ได้อาศัยเพียงความยิ่งใหญ่ของธุรกิจเท่านั้น ยังต้องอาศัยความรวดเร็วในการทำธุรกิจอีกด้วย หรือ ที่เรียกกันว่า ยุคปลาเร็วกินปลาช้า โดยเฉพาะในโลกธุรกิจออนไลน์ที่เป็นธุรกิจซึ่งมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนหมุนเวียนแบบไม่จำกัดเวลาและเป็นโลกธุรกิจที่ไร้พรมแดน ซึ่งยิ่งต้องอาศัยความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นไปอีก อีกทั้งยังต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะอย่างที่หลาย ๆ ท่านอาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วกับคำว่า SEO หรือ Search Engine Optimization และในบทความนี้เราจะขอพาทุกท่านไปเจาะลึกกันว่า SEO คือ และมีความสำคัญกับการตลาดออนไลน์อย่างไร

การตลาดออนไลน์คืออะไร

ก่อนอื่นเลยเราต้องขอพาทุกท่านมาพบว่าความหมายของการตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing ซึ่งก็จัดเป็นการทำการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของคุณผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าและบริการของคุณป็นที่รู้จัก และนำมาซึ่งการซื้อ – ขาย สินค้าและบริการนั้น ๆ 

SEO คืออะไร สำคัญกับการตลาดออนไลน์ในยุคนี้อย่างไร

SEO คือ อะไร

ถัดมาเราก็ของพาทุกท่านไปร่วมทำความเข้าใจกันว่า SEO คืออะไร โดย SEO คือ ส่วนของการปรับแต่งเวปไซต์ซึ่งคุณใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมถึงการขายสินค้าและบริการของคุณให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ Algorithm ที่ทาง Search Engine Website หรือที่เรารู้จักในนาม Google เพื่อให้เวปไซต์ของคุณสามารถช่วงชิงอันดับต้น ๆ หรือ หน้าแรก ๆ ใน Search Engine Website ซึ่งก็เป็นที่มาให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจในสินค้าและบริการของคุณได้พบเห็นกับเวปไซต์ของคุณก่อนเวปไซต์ของคู่แข่ง จึงเป็นช่องทางการช่วงชิงความได้เปรียบในธุรกิจของคุณนั่นเอง

การทำ SEO สามารถทำอย่างไรได้บ้าง

ในส่วนของการทำ SEO ในโลกของธุรกิจออนไลน์นี้จะมีความคล้ายคลึงกันในแทบธุรกิจ เพราะจะมีการใช้วิธีการทำ SEO ที่เหมือนกันเลย ดังนี้

1.เลือกใช้ Keyword ที่เหมาะสมสำหรับการทำ SEO เพื่อให้ผู้ที่สนใจค้นเข้ามาเจอกับเวปไซต์ของคุณซึ่งใช้ Keyword นั้น ๆ

2.เลือกใช้รูปภาพที่มีขนาดพอเหมาะ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการโหลดหน้าเวปไซต์ขึ้นมาเวลาที่ผู้ที่สนใจทำการค้นหา

3.เลือกใช้ส่วนของ Backlink ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาภายในเวปไซต์ของคุณเพื่อให้เกิด Traffic ที่แน่นหนากลับมายังเวปไซต์ของคุณ

4.เลือกใช้ Title Descriptions ที่มีความยาวที่พอเหมาะเพื่อไม่ให้ Search Engine Website ตัดออกหรือลดจำนวนลงในการปรากฎบน Search Engine Website เมื่อมีผู้ที่สนใจค้นหา ร่วมถึงต้องเลือกใช้ Title Descriptions ที่มีความน่าสนใจและเป็น Title Descriptions ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อการค้นหาในแต่ละครั้งของผู้ที่สนใจ

SEO คืออะไร สำคัญกับการตลาดออนไลน์ในยุคนี้อย่างไร

SEO กับความสำคัญของการตลาดออนไลน์

เมื่อเราได้ทราบกันแล้วว่า SEO คืออะไร ถัดมาเราก็ขอพาทุกท่านไปพบว่า SEO มีความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์อย่างไร โดยการทำ SEO นี้มีความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ ดังนี้

1.การทำ SEO ช่วยให้เวปไซต์ของคุณเข้าถึงกลุ่มผู้ที่สนใจหรือลูกค้าของคุณในอนาคตได้ง่ายและรวดเร็ว 

2.การทำ SEO ช่วยให้คุณสามารถวัดผลในส่วนของความสำเร็จของการทำการตลาดออนไลน์ได้ทางหนึ่ง

สรุป

เราจะพบว่าไม่เพียงแต่การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น การทำธุรกิจก็จัดอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการทำธุรกิจในโลกออนไลน์จึงมีความเปลี่ยนแปลงไปจากโลกธุรกิจออฟไลน์บ้าง และในโลกธุรกิจออนไลน์ที่ทุกท่านจะต้องพบเจออย่างแน่นอนก็คือ ส่วนของ SEO ซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วในบทความว่า SEO คือ รวมถึงมีความสำคัญอย่างไรในโลกธุรกิจออนไลน์ โดยเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อทุกท่านอ่านบทความมาถึงช่วงท้ายนี้แล้ว ทุกท่านจะเล็งเห็นความสำคัญและเริ่มทำ SEO ในธุรกิจออนไลน์ของคุณกัน