SEO ต้องมีอะไรบ้าง เพื่อให้ครบกระบวนการ และไต่อันดับ Search Engine Website อย่างยั่งยืน

SEO ต้องมีอะไรบ้าง เพื่อให้ครบกระบวนการ และไต่อันดับ Search Engine Website อย่างยั่งยืน

 

การเปลี่ยนแปลงในสังคมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกของธุรกิจจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาและตามยุคสมัยตามสภาวะการณ์ของโลกทั้งส่วนของสภาพเศรษฐกิจหรือส่วนของสภาวะโรคอย่างโรคโควิดในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาก็จัดป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก หลาย ๆ ธุรกิจต้องล้มหรือหายไป แต่หลาย ๆ ธุรกิจก็ยังคงดำรงอยู่หรือขยายกิจการต่อไปนี้ หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้หลายธุรกิจผ่านพ้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงโควิดมาได้ก็คือการย้ายหรือการขยายแพลตฟอร์มของธุรกิจจากโลกออฟไลน์ไปสู่โลกออนไลน์ เมื่อเรากล่าวมาถึงส่วนของโลกธุรกิจออนไลน์นั้นก็คงต้องกล่าวถึงส่วนของ SEO โดยในบทความนี้เราจะขอพาทุกท่านไปพบกันว่า SEO ต้องมีอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดความครบในทุกกระบวนการของการทำ SEO กัน

 

SEO ต้องมีอะไรบ้าง เพื่อให้ครบกระบวนการ และไต่อันดับ Search Engine Website อย่างยั่งยืน

 

SEO คืออะไร

ก่อนที่เราจะไปทราบกันว่า SEO ต้องมีอะไรบ้าง เราขอเริ่มต้นทำความเข้าใจหรือทบทวนกันก่อนสำหรับหลาย ๆ ท่านว่า SEO ย่อมาจากอะไรและคืออะไร โดย SEO นั้นย่อมาจาก Search Engine Optimization ซึ่งคือกระบวนที่ทำให้เวปไซต์ของคุณมีความเหมาะสมกับออกาลิทึมที่ทาง Search Engine Website กำหนดไว้เพื่อให้ Search Engine Website นั้น ๆ ใช้ในการจัดอันดับเวปไซต์ของคุณให้อยู่ในอันดับต้น ๆ นั่นเอง 

 

Click-through Rate คืออะไร

 

SEO ต้องมีอะไรบ้าง

ถัดมาเราก็ขอพาทุกท่านไปพบกันว่า SEO ต้องมีอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดความครบถ้วนตามกระบวนการของการทำ SEO ซึ่งก็มีดังนี้

  • กลุ่มเป้าหมาย : การเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับเวปไซต์ของคุณ ซึ่งก็คือการทำในส่วนของเนื้อหานั่นเอง
  • Keyword : การเลือก Keyword ให้เหมาะสมกับเนื้อหา รวมถึงเป็น Keyword ที่มีความยอดนิยมในการค้นหา
  • Site Structure : การจัด Site Structure หรือ โครงสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้ Search Engine Website สามารถใช้ในการจำแนกประเภทของเวปไซต์ของคุณ รวมถึงใช้ในการจัดอันดับเวปไซต์ของคุณ
  • Website UX : มีการออกแบบ Website UX เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเวปไซต์ของคุณได้ง่าย รวมถึงมีการจัดลำดับการเข้าเวปไซต์ของคุณให้เกิดความเข้าใจ หรือ สามารถค้นหาส่วนต่าง ๆ ภายในเวปไซต์ได้อย่างง่ายดาย ไม่เกิดความสับสน ซึ่งจะทำให้เกิด Traffic ในเวปไซต์ของคุณอย่างแน่นหนา
  • Backlink : เป็นการสร้างพันธมิตรในโลกธุรกิจออนไลน์ของคุณที่สำคัญ เพราะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิด Traffic ในเวปไซต์ของคุณอย่างแน่นหนา ส่วนของ Backlink นี้คุณควรเลือกเวปไซต์ต้นทางที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับเวปไซต์ของคุณ และส่วนของ Backlink ไม่ควรอยู่ในส่วนของ Comment เพราะจัดเป็นกลยุทธ์การทำ SEO แบบ Black Hat ที่เป็นการทำ SEO ที่ไม่ถูกต้อง หาก Search Engine Website ตรวจพบก็จะลงโทษด้วยการแบนเวปไซต์ของคุณได้
  • 6.Alt Tags : หรือการใส่คำอธิบายในส่วนของรูปภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายทั้งผู้ที่ทำการค้นหา และ Search Engine Website
  • HTML : ซึ่งจัดเป็นกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังของเวปไซต์ของคุณ ซึ่ง HTML นี้ก็คือการจัดการเบื้องหลังโดยการเขียนโค้ดต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังเวปไซต์ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน และ การเขียนโค้ดก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในส่วนของการทำให้ออกาลิทึมของ Search Engine Website เกิดความเข้าใจในเวปไซต์ของคุณในเบื้องต้นกันเลย

 

  • SEO ต้องมีอะไรบ้าง เพื่อให้ครบกระบวนการ และไต่อันดับ Search Engine Website อย่างยั่งยืน

สรุป

จากบทความข้างต้นเราจะพบว่า SEO ต้องมีอะไรบ้าง ซึ่งส่วนนี้ก็จะช่วยให้การทำ SEO ของคุณมีความครบถ้วนตามกระบวนการที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการนั่นก็คือการได้ถูกจัดอันดับในอันดับต้น ๆ ของ Search Engine Website เพื่อให้เวปไซต์ของคุณมีโอกาสทางธุรกิจเหนือคู่แข่ง ส่วนนี้นอกจากที่คุณจะทราบว่า SEO ต้องมีอะไรบ้างแล้วคุณยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนและการประเมินผลจากการทำ SEO นั้น ๆ ของคุณได้เพื่อการไต่อันดับใน Search Engine Website อย่างยั่งยืนนั่นเอง