Click-through Rate คืออะไร

Click-through Rate คืออะไร

Click-through Rate คืออะไร

 

Click-through rate (CTR) คือ อัตราส่วนของผู้ใช้งานที่คลิกเข้าไปในลิงก์ หรือโฆษณาบนหน้าผลการค้นหาหรือเว็บไซต์ โดยคำนวณจากจำนวนครั้งที่คลิกแบ่งด้วยจำนวนการแสดงผล หรือจำนวนครั้งที่มีการคลิกลิงก์หรือโฆษณาเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนการแสดงผล ตัวอย่างเช่น หากมีการแสดงโฆษณาบนหน้าผลการค้นหา 100 ครั้ง และโฆษณานี้มีการคลิก 10 ครั้ง จะได้ CTR เท่ากับ 10% CTR เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการวัดประสิทธิภาพของการทำโฆษณา และการตำแหน่งของเว็บไซต์บนหน้าผลการค้นหา ดังนั้น การเพิ่ม CTR จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มการคลิกลิงก์ หรือโฆษณาและเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้

 

ทำไมผู้ประกอบการออนไลน์ ควรให้ความสำคัญกับ ค่า Click-through Rate

Click-through Rate (CTR) เป็นตัวชี้วัดว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์มีการคลิกเข้าไปดูเนื้อหาภายในเว็บไซต์หรือไม่ โดยคำนวณจากจำนวนคลิกหน้าเว็บไซต์หารด้วยจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการตลาดออนไลน์ที่สำคัญมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการเว็บไซต์ควรให้ความสำคัญกับค่า CTR ดังนี้

 

Click-through Rate คืออะไร

 

  1. ช่วยวัดประสิทธิภาพการโฆษณา: CTR ช่วยวัดว่าโฆษณาบนเว็บไซต์มีผลงานอย่างไร ถ้า CTR สูง แสดงว่าโฆษณาสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมได้
  2. ช่วยปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์: CTR ช่วยให้ผู้ประกอบการเว็บไซต์เข้าใจว่าผู้ใช้งานชอบการจัดวางและการนำเสนอข้อมูลอย่างไร และสามารถปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
  3. ช่วยเพิ่มการแสดงผลในการค้นหา: CTR เป็นตัวชี้วัดที่ Google ใช้ในการประเมินความสำคัญของหน้าเว็บไซต์ในการค้นหา ถ้า CTR สูง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแสดงผลหน้าเว็บไซต์นั้นๆ ในการค้นหา
  4. ช่วยวัดประสิทธิภาพของการทำ SEO: การทำ SEO มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าแรก และเพิ่มการเข้าถึงในการค้นหา

Click-through Rate มีความสำคัญอย่างไรต่อ SEO

Click-through Rate (CTR) เป็นตัววัดประสิทธิภาพของการค้นหาที่สำคัญสำหรับ SEO หรือการจัดการค้นหา เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ของคุณจากผลการค้นหาในเครื่องมือการค้นหา มันบ่งชี้ว่าเนื้อหาของคุณมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ดังนั้น CTR สามารถมอบผลกระทบต่อการค้นหาและการตั้งค่า SEO ของเว็บไซต์ได้ดังนี้:

 

  1. ส่งสัญญาณต่อเครื่องมือการค้นหา: CTR มีความสำคัญสูงสุดเมื่อมันเป็นสัญญาณต่อเครื่องมือการค้นหาว่าเนื้อหาของคุณเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่าสำหรับผู้ใช้ ถ้าผู้ใช้คลิกที่ลิงก์ของคุณมากขึ้น เครื่องมือการค้นหาจะเห็นว่าเนื้อหาของคุณน่าสนใจและควรจะอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น
  2. เพิ่มโอกาสในการเพิ่มโดเมน: การคลิกที่ลิงก์ของคุณจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มโดเมนของคุณ โดยเพิ่มโอกาสในการได้รับการอ้างอิงจากเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับ SEO
  3. ช่วยให้สิ่งที่คุณเสนอมีคุณค่า: CTR ที่สูงแสดงให้เห็นว่าคุณได้ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์